Kích thước các loại gạt mưa Toyota

Kích thước các loại gạt mưa Toyota

Kích thước các loại gạt mưa Toyota

Kích thước các loại gạt mưa Toyota

Kích thước các loại gạt mưa Toyota
Call Us: 0383.953.995
Trang chủ Tin tức

Kích thước các loại gạt mưa Toyota

2021-11-30

Kích thước gạt mưa Toyota (Toyota wiper blade sizes)
Toyota Camry (E,G,…) 2007-   24"- 60cm 19"- 48cm  
Toyota Camry Q 2014-   26"- 65cm 18"- 45cm  
Toyota Avalon 2012-   26"- 65cm 20"- 50cm AP20*AP26
Toyota Altis -2008   24"- 60cm 18"- 45cm  
Toyota Altis 2009-   26"- 65cm 14"- 35cm  
Toyota Fortuner 2017-   22"- 55cm 16"- 40cm  
Toyota Fortuner 2005-2016   21"- 53cm 19"- 48cm  
Toyota Fortuner 2012        
Toyota Inova -2017   24"- 60cm 16"- 40cm  
Toyota Inova 2018-   26"- 65cm 16"- 40cm  
Toyota Hilux 2016-2018   24"- 60cm 19"- 48cm  
Toyota Hilux -2015   21"- 53cm 19"- 48cm  
Toyota Zace     20" 20"  
Toyota Prado     26" 20"  
Toyota Previa 2006   26"- 65cm 18"- 45cm  
Toyota Land cruiser 2009-   26"- 65cm 20"- 50cm  
Toyota Vios G 2008   24"- 60cm 14"- 35cm  
Toyota Vios E 2017-   24"- 60cm 14"- 35cm  
Toyota Vios G, AT 2017-   22"- 55cm 14"- 35cm  
Toyota Vios E, GAT 2012-2016   24"- 60cm 14"- 35cm  
Toyota Vios -2011   22"- 55cm 16"- 40cm  
Toyota Yaris 2012-2016   24"- 60cm 17"- 43cm  
Toyota Yaris -2012   24"- 60cm 14"- 35cm  
Toyota wigo 2019   21 14

Tin tức liên quan